Deskundigheidseis OIM en OSB | Mei 2024


Vorige zomer hebben wij via een nieuwsbericht u geïnformeerd over een wijziging voor de deskundig­heidseis OIM en OSB: vanaf 1 juli 2023 wordt aan de deskundigheidseis voldaan als de zorgdeskundige als kwaliteitsgeregistreerd is opgenomen in het KWOT register. De registratie in het KWOT-register wordt – met een overgangstermijn van 2 jaar – verplicht voor de deskundigheidseis OIM en OSB. De orthopedisch (schoen)technoloog heeft dus tot 1 juli 2025 gelegenheid zich in het KWOT-register te laten opnemen. Tot die tijd kan men nog op de huidige wijze aan de deskundigheidseis blijven voldoen. Vanaf 1 juli 2025 is de registratie in het KWOT-register verplicht.
Omdat wij van onze toetsers horen dat het niet altijd duidelijk is dat het KWOT register bepalend gaat worden voor de deskundigheidseis OIM-OSB brengen wij u dit graag nogmaals onder de aandacht. Overigens zal ook bij registratie in het KWOT register tijdens toetsingen steekproefsgewijs worden beoordeeld in hoeverre aan nascholing wordt gedaan.