Bedrijfspagina op SEMH website | Mei 2024


De SEMH biedt u de mogelijkheid om iets over uw bedrijf te schrijven op onze website. Hiervoor bieden we u gratis 1 pagina per erkende regeling aan op de SEMH website. Deze bedrijfspresentatie kost uw bedrijf niets. Wel vragen we van u om op uw eigen website op een duidelijke plek een link naar de SEMH website https://www.semh.info te plaatsen zodat ook uw cliënten eenvoudig kunnen zien dat u door ons bent erkend en wat dat voor hen betekent. Bovendien wordt hiermee de vindbaarheid van de SEMH bevorderd, wat een toegevoegde waarde geeft aan uw erkenning. 
 

Als u van de mogelijkheid van een bedrijfspagina gebruik wilt maken vragen wij u het Format Bedrijfspresentatie te downloaden en in te vullen. Daarbij gelden de volgende technische aanwijzingen:

1. In verband met de capaciteit op onze website mag de tekst maximaal 250 woorden bevatten 

2. U kunt het logo of een foto van uw bedrijf of medewerkers bijsluiten. De foto moet een breedte hebben van max. 1200 pixels en een grootte van max. 350Kb.

3. Bent u voor meerdere erkenningsregelingen erkend dan kunt u per regeling eìeìn formulier invullen

4. Uitsluitend input dat met bijgevoegd format is aangeleverd kan worden verwerkt.

U kunt uw ingevuld formulier – als word bestand – mailen naar info@semh.info. Wij zullen uw informatie vervolgens op onze website plaatsen.